Nieuws

26/01/2015 » Groot buitenterrein doorslaggevend bij aankoop PostNL objecten

Recent onderzoek onder kopers van PostNL gebouwen toont aan dat het grote buitenterrein bij de voormalige Post locaties vaak van doorslaggevend belang is voor de aankoop. Het buitenterrein biedt aan kopers de mogelijkheid tot uitbreiding dan wel extra parkeergelegenheid.

Daarnaast wordt de ligging van de PostNl gebouwen nabij de stadskernen, hetgeen een goede bereikbaarheid en veilige werkomgeving bevordert, als reden aangevoerd om tot koop over te gaan.

 

Een aantal kopers gaven aan dat zij de beperkte vrije hoogte van de objecten hebben verholpen door de gebouwen na aankoop op te hogen. De goede technische en constructieve staat van veel van de PostNL gebouwen maakt het in veel gevallen mogelijk om deze aapassing succesvol te verrichten en het object geschikt te maken voor de specifieke doeleinden van de koper.